BESPLATNO
BESPLATNO
 

OTVORENO PISMO

Kao privrednik i osnivač firme BLOO Design Studios, usmeren sam na sticanje profita. To je neminovnost u poslovanju koja se može svesti na puko sticanje lične (pre svega finansijske) koristi. Naravno da na tom putu sticanja ne dopuštam pravljenje bilo kakvih prečica koje bi prouzrokovale štetu klijentima ili bilo kome drugom, u smislu pravljenja kompromisa sa kvalitetom usluga, nepoštovanja ugovora/dogovora, neopravdanog dizanja cene,… Ali, na kraju – profit ostaje kao osnovna svrha poslovanja, koliko god da su nam poštenje i integritet visoko na listi prioriteta.

Kao čovek, smatram da je novac samo sredstvo koje nam daje moć da utičemo na vlastitu i tuđe sudbine. Možemo ga koristiti samo za vlastitu korist, a možemo i pomagati drugima. Sa druge strane, divim se ljudima koji nesebičnim radom u NVO sektoru pomažu da svet učine boljim (ili makar podnošljivijim) mestom za život. Oni poklanjaju svoje vreme i rad drugima, trudeći se da potpomognu ostvarenje velikih ideja, kao što su ljudska prava, zaštita životinja, humanitarni rad, ili zaštita životne sredine. Svaku od tih ideja smatram nemerljivo značajnijim od sticanja lične koristi.

Bazirajući svoju ponudu na svim prethodno navedenim razlozima, kao osnivač firme BLOO Design Studios i kao čovek koji poštuje pozitivno orijentisan društveni aktivizam – (pored finansijske pomoći humanitarnim akcijama) želim da pomognem drugima svojim besplatnim radom, makar i indirektno, u meri u kojoj je to moguće.

BLOO Design Studios će izaći u susret svim nevladinim organizacijama i udruženjima koja se bave humanitarnim radom, zaštitom ljudskih prava i manjina ili zaštitom životinja i životne sredine. Besplatne usluge koje nudimo su vezane za vizuelni identitet samih nevladinih organizacija i njihove vanprojektne aktivnosti. Ako ste član NVO i potreban vam je (re)dizajn logo-a, banera, obrada fotografija, dizajn web-sajta i sl., obratite nam se, i rado ćemo vam pomoći.

Verujem da ovakvim pristupom ne činimo veliku stvar, jer velike stvari čine aktivisti humanitarnih i nevladinih organizacija. Mi samo nudimo malu pomoć onima koji drugima pomažu mnogo. Ovom prilikom pozivam i vlasnike (direktore, menadžere) drugih firmi i kompanija da pronađu način i besplatno pomognu nvo sektoru. Ne da bi mogli da se hvale kako je njihova kompanija društveno odgovorna, već iz osnovnih ljudskih pobuda, kao što je – želja da se pomogne drugima.

Miroslav Kerkez,
osnivač i vlasnik
BLOO Design Studios

 
  • BESPLATNO
  • BESPLATNO
  • BESPLATNO
  • BESPLATNO
  • BESPLATNO
  • BESPLATNO
 
BORITE SE ZA BOLJI SVET I SVAKA POMOĆ VAM JE DOBRODOŠLA?